Bedrijventerrein Lindelaufer Gewande is het enige bedrijventerrein van de gemeente Voerendaal. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 9 hectare, terwijl een uitbreiding, het revitaliseringsplan, gepland staat van ongeveer dezelfde grootte. Het bedrijventerrein bestaat hoofdzakelijk uit lokaal georiënteerde bedrijvigheid. ook de geplande uitbreiding is bestemd voor de opvang van de lokale vraag naar bedrijventerrein alsmede voor uit te plaatsen bedrijven in de bebouwde kom. De reeds gevestigde bedrijven zijn voornamelijk werkzaam in de sectoren (groot)handel en bouwnijverheid.

Aanmeldformulier

  • Privé gegevens contactpersoon
  • De jaarlijkse contributie is €150,-

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/nc4VKbCXWjA?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>